Audyty legalności

Prowadzimy usługi audytorskie legalności oprogramowania zgodnie z politykami Software Asset Management (SAM) firm Microsoft, Autodesk oraz Adobe. Programy te mają na celu weryfikację legalności oprogramowania w firmie oraz usprawnienia procesu zarządzania licencjami.
Dzięki kampanii walki z piractwem komputerowym prowadzonym przez organizację Business Software Alliance, audyt legalności oprogramowania prowadzi do uzyskania pełnej legalności posiadanego przez Państwa oprogramowania.
Uzyskane korzyści to również lepsze i wydajniejsze zarządzanie licencjami jak i posiadanym sprzętem komputerowym. Wdrożenie narzędzi do ewidencji sprzętu i oprogramowania pozwala na wyeliminowanie bałaganu i generuje wymierne oszczędności w firmie.
Pozwala także uchronić przedsiębiorstwo przed następstwami stosowania nielegalnego oprogramowania przez użytkowników.
netBOX - Strony internetowe